Toggle menu


Main contents

nature morte

– ‘Добрият, лошият и …’- как беше, бе копеле?

Из ‘Софийските потайности’

Белезници.

За всеки от героите по една халка на безимения пръст.

Орбита на битието. Ще бъде измълчано цялото насъбрало се помежду им мълчание.

На пода лежи чиния. Цяла. Надпис – Не на клишето!

Омиротворителните, невръстни сили настъпват бързо.

Окупацията неизбежна.

Паркетът пращи от живот. Босите петички туптят, като сърца хвърлени по пода.

– Желязото се кове докато е горещо. Подема той реплика непринадлежаща нему.

– А ти чукаш, защото не можеш да ковеш. Металът изсъсква потопен във вода и угасва.

Мъжът с главно Ж се покланя.

На пода до чинията, изплюто парче ябълка.

Публика няма да има.

Бързи, смели, сръчни

децата напускат бърлогата и отлитат на юг.

This entry was posted on Thursday, April 1st, 2010 at 14:46 and is filed under молив. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>