Toggle menu


Main contents

Спас

По седмия велик четвъртък

Спас не ще да си остави магарето в калта, че трябва да ходи пеша, па и магарето на пътя не го е оставяло. Като ли не стига, че затъна до ушите в борчове, че сега и таз яма. Неволята учи, не учи, тука помощ ще трябва, ама като е делник…кой ще ти захвърли копралята да тегли магаре с каруца.

Чини му се тука ще замръкне. А, де! Ни водица, ни дявол. Ма на пазара дявли, колкото щеш. Туй то на, орисия. Не мож я команди.

И неговата ще се надява. Кой да й каже. Ще тури гозбата, от избата вино ще точи и като й свърши търпилото, като я хванат карастанчовите, стой и гледай. Ще змахне, пак ще окоси до земи люцераната без време…Каспска душа носи. Бяс е то, не е шега работа. Що е дива, като на Станоя кобилата.

Как го намери тая ми ти пущина. Само той ли с каруца кръстосва. То не затъва всякой тъй дълбоко. Ми дисагите, с тях що ще чини. По тез пътища повече джамбази от дървета. Ще му светят маслото и наздраве ще викат.

Бабите по дернека има да хортуват. Парясник, мо, тя първата му от туй умря, изтекоха й очите, се пътя да гледа иде ли, да го чака. Пезевентина му с пезевентин. Магарето се прибира, че то пътя знае, ма то от Спаси по-голямо магаре не е. И оназ, ден по ден прихожда. Бай Станой да ти дума, да рече право ли е. Он я знай още како без кърпа е ходила. Пет фусти да тури, сичките на врата й ще висят.

Спас отвори ракията, обърса гърлото на стомната и за Бог да прости!

Блажна беше. Запали му душата. Kато си взе дъх, отпи отново и се свлече в ямата без да поглежда предя си. Наченатата стомна се търкули до сами нозете му.

Магарето уплашено скочи, повлече каруцата.

Не била голяма тая яма, да й се не види, един човешки бой.

This entry was posted on Thursday, April 1st, 2010 at 14:25 and is filed under молив. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>