Toggle menu


Main contents

няма коментари

Може би се досещам, когато по редовете тук са вървели очи.

Минали са едно до друго. 
Понякога ляво пред дясно,
друг път след дясното – ляво
и дим да ги няма, невидимно
са си свършили работата.
Голямата работа.
Присвили са се. 
Щрак!
И с нещо зад себе си,
последователно,
безследно…отнякъде,
но отнякъде другаде
(иначе да ги срещна на влизане)
са ме оставили неграмотно с всички тези прочетени думи.

This entry was posted on Saturday, September 29th, 2007 at 23:10 and is filed under молив. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>