Toggle menu


Main contents

ПАНОРАМА

ти не си два пъти онова "ма"

как да кажа само колко те обичам

– Щял да влезе тихо, кротко да приседне

и да впери поглед в мрака да ме види.
Помниш ли? Как беше по-нататък?
И друго ми разказваше. Как продължаваше? 
Паметта не е единствената дето ми изневерява.
Опитай, ще се сетиш. Иначе съм добре, но вече ме пита.
Не, не ми хабиш импулсите. Друг е тоя дето ми спира тока.
…как така щял да си отиде!?! И после? Да ме целуне преди това…
Това го разбрах. Kаза ли къде щял да отиде?

This entry was posted on Saturday, September 22nd, 2007 at 1:00 and is filed under молив. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>