Toggle menu


Main contents

още

Релсите, които гони влакът дали водят до някоя гара, Стефанаки?

По условие, сборът от квадратите на дължините на двата им катета 
е равен на квадрата от дължината на най-любимата ти хипотенуза,
 но в тъмното едва ли въпросният триъгълник е правоъгълен.
Мерната единица за пол в много от примерните задачи 
за подготовка се оказва сантиметри.
В основата на тази геометрия лежат една окръжност,
 един пергел и моята гума.
В памет на онова, което е искал да каже авторът
 изтривам края на това стихотворение.

This entry was posted on Saturday, August 25th, 2007 at 22:24 and is filed under молив. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>