Toggle menu


Main contents

Archive for November 2009

реално и вълшебно

November 30th, 2009

Когато Лена се обърне и открие дъвките в чантата си ще ме пребият. Люлката се залюлява. – Нани на! Не искам потекло и върволица след себе си. Нека съм последен на опашката и друг те направи майка. Отпускам устни върху нейните. Пясък навред около нас. Есен. Закотвени сме един срещу друг, погледите ни едва успяват […]

Posted in молив | No Comments »