Toggle menu


Main contents

Archive for July 2008

The empire writes back

July 25th, 2008

The court brought in a verdict of guilty http://tataf.blogspot.com/2008/06/blog-post_19.html   светът, който описвам, защото е мой, не е абсолютен. в началото може и да е било словото, не знам.   аз:  спирам ръката във въздуха преди удар, езикът ми се глътва сам.  не опитвам да променям наоколо. преставам да говоря наизуст.   моите тринки, но […]

Posted in молив | No Comments »

Черен Петър

July 15th, 2008

Петър плет плете, през три пръта преплита. Петър го не ще, но плетът се вдига. Петър плет плете, баба му терлици. Петър на криле, Дедал с вощеници. Петър се опле, женска бе иглата, три пъти прокле с възел на устата. Петър пази плет, порта въз небото, Петър е Свети, подир опелото.

Posted in молив | No Comments »